وزیر کشور ترکیه به اتباع خارجی که دارای اجازه اقامت (ikamet) هستند و مقررات منع رفت و آمد را تحت عنوان توریست نقض می کنند ، اخطار داد.

“من به شما واضح می گویم: هرکسی که بخواهد از ایکامت و گذرنامه خود سو abuse استفاده کند ، من بلافاصله اجازه اقامت او را لغو می کنم. من چنین اختیاری دارم و پشیمان نخواهم شد! در حالی که مردم در خانه هستند ، آنها با گذرنامه خود تظاهر به گردشگری می کنند. ما این اجازه را نمی دهیم. رئیس وزارت امور داخله تأکید کرد که قوانین کاملاً واضح است و ما هیچ “اما” ای باقی نمی گذاریم.