Tapu (Lagfart) – Fastighet i Alanya Turkiet | Köp lägenhet i Alanya Turkiet

Tapu (Lagfart)

Tapu (Lagfart)

Dokumentet som bekräftar ägandet av fastigheter i Turkiet heter Tapu.
Detta intyg utfärdas av stadens matrikkontor. Faktumet att en enskild eller juridisk person äger fastigheter införs i registerboken.

Pink tapu utfärdas för fastigheter, som är ett bostads-, kommersiellt objekt eller annan typ av konstruktion.

Tapu innehåller följande information:

 • adress och nummer på tomten där fastigheten ligger
 • ägarens foto
 • ägareinformation
 • inköpsdatum av ägaren
 • information om registreringen av en tomt i matrikkontoret
 • typ av fastigheter (tomt, byggnad etc.)
 • fastighetsstatus (separat objekt, del av objektet, delanvändning)
 • serienummer och registreringsdata TAPU
 • markarea (proportionell mot storleken på det förvärvade bostaden)
 • värdet på den köpta fastigheten
 • den auktoriserade personens signatur och matrisen till maträttsavdelningen etc.

Var uppmärksam:
Blå tapu utfärdas för fast egendom som representerar mark, åkrar, trädgårdar och andra outvecklade områden.

När du köper en lägenhet eller villa i Turkiet behöver köparen bara ha ett utländskt pass för att kunna upprätta dokument för äganderätt till fastigheter (i Turkiet kallas detta dokument). passet. Alla andra dokument behandlas lokalt i Turkiet.